Toppturer – Sommeren 2012

Da det var mange som etterlyste tidligere års «Aksjon Turmål», har Jevnaker IF i år tatt initiativet til «Topps-turer».

I perioden 1. mai til 15. september kan du «skrive deg inn i boka» og kvittere for at du har besøkt stedet. Etter 15. september vil vil invitere til en avslutningskveld og foreta trekning blant de som har besøkt postene.

Har du besøkt alle 5 postene og/eller besøkt en post 5 ganger eller flere er du med i en trekning av hovedpremie.

Jevnaker IF har satt ut 5 poster i Jevnaker Kommune. Disse postene er på:

1. Østre Buttentjern
Tjernet ligger på grensen mellom Ringerike og Jevnaker, og kassen er plassert nord for tjernet og nær snuplassen. Du kommer lettest til Østre Buttentjern ved å starte turen fra Bergerbakken skole. Følg skogsbilveien østover/oppover fra skolens parkeringsplass. Etter ca 200 meter passeres bolighus og deretter er det bare å følge veien oppover ca 4 km. Husk å ta til venstre i et veikryss. Her passeres også en veibom.

2. Svarttjernshøgda
Følg stien fra Tverrsjøstallen og opp til toppen. Stien er merket av Jevnaker Almenning og en rekke infotavler er satt opp langs stien. Svarttjernshøgda er den høyeste toppen i Nordmarka og i Jevnaker kommune. (717 meter over havnivå). Kassa er plassert ved utsiktstårnet. 3. Onsberget.Ta av Vestsideveien ved Halvorsbøle og følg bilveien mot Tangnes. Ca 150 m etter veibommen og i første høyresving ser du en kjerrevei som går opp til høyre. Følg denne.Etter 50 m og etter 150 m deler veien seg og du holder til høyre i begge kryss. Etter ca 500 m deler veien seg i 3. Følg den i midten. Etter nye ca 400 m tar en svak sti av til venstre og ved å følge denne kommer du ut på kanten av stupet. (Stikrysset kan være merket med bånd) Følg stien på kanten av stupet forbi «fortoppen» og en stor steinhelle. Litt vindfall, men etter hvert kommer du til toppen.Kassen er plassert ved restene etter et trigonometrisk punkt.!

4. Søtbakken
Søtbakken er et nedlagt bruk oppe i lia ovenfor Toso. Stedet er lett å finne og det er god blåmerket sti fra lekeplassen ovenfor Toso skole. (Denne stien går helt fram til Mylla, men kan og brukes til å komme på Lamannshaugen. Da må en ta av til venstre på stiens høyeste punkt.)Men til Søtbakken er det ikke så lange turen, og kassa sees fra den merkede stien.(Stedet er til nedfalls, så vi anbefaler ikke å gå inn i huset.)

5. Lamannshaugen
Her er en rutebeskrivelse fra østsiden.Kommer du bilveien fra Olimb og kjører mot Ølja/Tverrsjøen, passerer du raset som tok veien ved Vestenden for noen år siden. Rett sør for raset går en skogsbilvei opp til høyre.Har du bil, må du parkere her. Etter ca 100 m på denne skogsbilveien, passerer du en bom. (kjetting) Følg denne veien videre ca 1,2 km. (Husk å ta til venstre i et kryss ved vannet.) Etter en lang motbakke, kommer du til et nytt kryss. (Liten steinrøys på høyre side.)Her tar du til høyre, men etter ca 20 m, tar en god sti av til venstre. Denne stien følger du ca 500 meter. Da kommer du til et stikryss med en steinrøys med en stake i midten. Følg stien opp og til høyre. Etter ca 300 m, er du ved et trigonometrisk punkt. Her er kassa plassert. Toppen ligger ca 100 m bak utsikten og er på 701 m.o.h. En kveldstur med synlig solnedgang er å anbefale.

 

Legg inn en kommentar