Informasjonsbrosjyre om aktivitetstilbudet i JIF

Jevnaker IF Allianse har i samarbeid med alle undergruppene laget en brosjyre som ble distribuert til alle husstandene i Jevnaker i 2011.

Brosjyren beskriver kort hva Jevnaker IF kan tilby av aktiviteter til barn og ungdom. Brosjyren blir også distribuert til alle nyinnflyttede til kommunen.

Vi håper brosjyren skal være med på å øke oppslutningen om idretten i Jevnaker.

Samtidig oppførdrer vi samtlige til å bli støttemedlem i Jevnaker IF!
Støttemedlemsskap koster 250 kr og innbetales til 2030.21.07468.

Brosjyren kan lastes ned her:

JIF Brosjyre – Del 1
JIF Brosjyre – Del 2

 

Legg inn en kommentar