Medlemskontingent 2012

Faktura for medlemskontingent 2012 i Jevnaker IF sendes ut fra 22.08.2012, og erfaringsmessig dukker det opp noe spørsmål rundt hva medlemskontingenten egentlig er, hva den går til også videre.

På denne siden har vi prøvd å besvare de vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med medlemskontingenten.

 

Hvem må betale medlemskontingenten?
Alle som skal delta på trening og/eller kamper i regi av Jevnaker IF MÅ ha betalt kontingenten til idrettslaget. Dette er lovbestemt, og det er viktig i forhold til f.eks. forsikring v/skade (under 13 år).

Hva er betalingsfristen på årets medlemskontingent?
Medlemskontingenten er i år sendt ut i to puljer. Den ene med betalingsfrist 06.09.2012, den andre med betalingsfrist medio oktober. Betalinger som ikke er registrert innen forfall vil få tilsendt ny giro med purregebyr!

Hva er egentlig forskjellen på medlemskontingent og treningsavgift?
For være med på organisert trening og for å representere Jevnaker IF du være medlem av klubben. Medlemskap i Jevnaker IF koster 250 kr og kalles «medlemskontingent».
Jevnaker IF har flere undergrupper (fotball, håndball, ski, skøyter og turn) og her betaler du en «treningsavgift» direkte til undergruppa. Denne varierer fra gruppe til gruppe og innkreves av gruppene selv.

Er du feks medlem i skigruppa og fotballgruppa betaler du 1x medlemkontingent til Jevnaker IF, 1x treningsavgift til skigruppa og 1x treningsavgift til fotballgruppa.

Medlemskontingent og treningsavgift kan illustreres slik:

 

Hvorfor er Jevnaker IF organisert slik?
Grunnen til at Jevnaker IF har valgt å organisere seg som et Allianseidrettslag er enkel; Jevnaker IF Allianse skal virke som en paraply for idretten i Jevnaker. Under paraplyen finner vi hver enkelt gruppe med egne styrer og som er økonomisk uavhengige av hverandre.

 

Jeg har mottatt faktura, men ønsker å melde meg ut. Hva gjør jeg?
Alle utmeldinger av Jevnaker IF må skje skriftlig. Dette kan gjøres via e-post til: ida.gulb@gmail.com eller ved å sende brev til klubben. Fakturert medlemskontingent krediteres og du vil ikke motta purring på årets medlemskontingent.

OBS! Har du fått flere fakturaer med samme navn/beløp?
Ved en feiltagelse kan flere oppleve å motta flere faktuaer i medlemmets navn. Dette er en glipp vi ikke ble klar over før fakturaene ble sendt ut. Hvis du har mottatt flere fakturaer betaler du selvfølgelig bare en av dem. Vi beklager feilen! :)

 

Legg inn en kommentar