Årsmøte

KlubbeJevnaker IF Allianse avholder årsmøte 7.november 2013 kl. 19.00

Sted: Sportskafeen Jevnaker stadion

Saksliste og dokumenter ifm saker til behandling legges ut 1 uke før møtet.

Saker til behandling må sendes styret innen 16.oktober v/styreleder Morten Johansen  morten.j.johansen@gmail.com

 

Saker til behandling:

Regnskap og budsjett
Innmeldt sak 2-3
Innmeldt sak 1
Innkalling årsmøte

Legg inn en kommentar