Endringer ved styrkerommet på klubbhuset

3265269814_0c2d09c237_oJIF Allianse har vedtatt at det må gjøres endringer ift. styrkerommet på klubbhuset.

Apparater begynner å bli veldig slitt, mange benytter seg av rommet og utstyret, men få /ingen betaler treningsavgift og tar nok ansvar for at rommet til enhver tid ser bra ut!

Mange som ikke har lov til å være der, er også observert ofte! Vi blir derfor nødt til å endre situasjonen og gjøre noen grep i forhold til dette. Ingen er tjent med et styrkerom som tilslutt står som en lagringsplass for ødelagt utstyr!

Vedtak som blir gjort:

  • Alle trenere for de respektive lagene i JIF allianse beholder sin tilgang. ALLE andre brukere med brikke slettes 1 mars 2016
  • Alle medlemmer/brukere av styrkerom MÅ være fylt 16 år(For trening uten trener)
  • Aktive spillere/utøvere i idrettslaget kan benytte seg av rommet under fellestreninger, da med tillatelse og tilgang fra trener.
  • Aktive medlemmer i idrettslagene i JIF – allianse som har betalt medlemskontingent, kan tegne medlemskap/treningsavgift i styrkerom årsbasis. Kr 1000 pr år. Disse mottar brikke når avgiften er betalt, og kan trene når de selv måtte ønske det.
  • IKKE medlemmer av idrettslag i alliansen kan tegne medlemskap/treningsavgift i styrkerom på årsbasis. Kr 1200 pr år.

Etter hvert som brukere betaler for seg og viser eierskap til styrkerommet vil det eter hvert være muligheter for oppgradering av rommet, men vi trenger da mer økonomiske midler.

 

Eventuelle spørsmål ang saken kan rettes til:
Trine Lindum tlf. 45 09 52 81 eller Alexander Løchsen tlf. 91 62 55 70

 

Spørsmål angående abonnement/treningsavgift rettes til
John Menzies tlf. 96 01 21 73

 

Her finner du ordensregler for styrkerommet!

 

Legg inn en kommentar