Jevnaker IF’s Toppturer 2016

Østre Buttentjern

Med så stor deltakelse de siste årene er det umulig å ikke plassere en av kassene ved Østre Buttentjern.

Tjernet ligger på Jevnaker Vestås og på grensa til Ringerike. Har du bil kan den settes på parkeringsplassen til Bergerbakken skole. Dit kommer du ved å følge skiltet BERGERBAKKEN SKOLE på Rv 245 rett nord for Rema 1000.

Fra parkeringsplassen følger du skogsbilveien som går nordvestover og oppover. Etter ca 200 m passeres en veibom tett ved et bolighus. Bratt oppover og hold til venstre i et kryss oppe på toppen av bakken. Følg dalen innover og etter noen svinger er du snart oppe ved vannet. Posten står nær snuplassen og over den flotte brua finner du en fin rasteplass. Hele turen er på ca 4 km og sykkel må gjerne brukes. Barnevogner er også observert der oppe og bading skulle være fullt mulig.

 

Onsberget

Posten er plassert på det høyeste punktet på Onsberget som ligger på vestsiden av Randsfjorden. Du følger Rv 245 nordover og etter ca 12 km tar en vei merket HALVORSBØLE av til venstre.  Denne veien følges noen hundre meter og fram til en veibom. Her kan det parkeres.

Følg skogsbilveien videre ca 150 m. Du er da i første høyresving på veien. (Bil kan også parkers nær svingen.) Her tar en kjerrevei av til høyre/nordover mot toppen. Kjerreveien/stien er merket helt til topps. Du går langt på 30 – 40 min, men det er lov til å nyte utsikten og turen opp er fin trim.

Toppen har en spesiell form for på Jevnaker å være!

 

Søtbakken

Mange ønsker at vi skal ha en post oppe på Søtbakken som er et nedlagt bruk på østsiden av Jevnaker og det rett opp og østover fra Toso skole.  Det er skiltet til skolen fra E 16 ved tidligere Randsfjord Glassverk.

Parker bil på parkeringsplassen nedenfor skolen og gå opp til øverste lekeplass. Etter å ha passert sjøormen vil du snart se grinda og begynnelsen på en blåmerket sti. Følg denne rett oppover og midt oppe i lia finner du posten plassert ved stien og på et uthus noen meter fra hovedhuset på Søtbakken. Husk at du gjerne kan fortsette turen over til Mylla, opp til Lamannshaugen eller kanskje over til Finnerud og Svenådalen. Returen kan også legges ned skogsbilveien til Hauger.

 

Rundhaugen

Følger du Kanadaveien fra Jevnaker Prestegård, er det 2 km til Røste. Du får gårdens hvite våningshus rett foran deg. Straks før du kommer på høyde med gården og i en venstresving, tar en bilvei inn til høyre.. (Har du bil, bør den plasseres her ved Kanadaveien.) Følg så denne veien. Du har først 2 eneboliger på høyre side og et beiteområde på venstre. Du passerer så «sletteleet». Etter ca 1 km kommer du til et sted hvor innsamling av dyr skjer. Ta til høyre her. Etter ca 100 meter passerer du husmannsplassen Åsrud. Følg veien videre sørover og du kommer til et veikryss. Ta til venstre. Etter ca 1 km ser du en hytte på venstre side av veien. 30 m forbi hytta, tar du til venstre og følger sti/kjerrevei ca 300 m. (lysning i skogen) De siste 150 m er det litt enklere sti, men du finner sikkert snart «trigpunktet» og Rundhaugen. Jevnaker fineste utsikt? Vi anbefaler kveldstur!

 

Pershusfjellet (høyeste punkt)

Nå er det blåmerket sti over hele Pershusfjellet så å finne fjellets høyeste punkt, er enkelt. Flere fine utsiktspunkter gjør turen til en stor opplevelse. Tur over hele fjellet er å anbefale, men vi forklarer ruta fra nord.

Tverrsjøen/Tverrsjøstallen er utgangspunktet. Dit kommer du ved å følge bomveien opp Svenådalen. (ta av E16 ved Esso) I krysset ved Tverrsjøstallen tar du til ned og til høyre. Etter ca 400 meter (Abrahamsvika) følger du skogsbilveien til venstre og opp første bakke. Da ser du begynnelsen på blåmerket sti oppover til høyre. Den går litt på kryss og tvers, men etter ca 3,5 km er du fremme ved kassa. Flott utsikt her. Retur samme vei, men det er mulig å gå sørover til Finstad og herfra blåmerket sti til Holoa eller å følge Sinderdalen på vestsiden av Perhusfjellet tilbake. (Ukjente bør ta med kart og vi anbefaler da «Oslo Nordmark Sommer» med målestokk 1:50 000 eller «appen» UT. God tur!

 

Med unntak av kassa på Pershusfjellet er postene oppe fra 1. mai. På Pershusfjellet 1. juni.

Alle kassene tas ned 20. september.

 

Legg inn en kommentar