15.08.2012

Medlemskontingent

penger_200

 

Hva koster det å være medlem av Jevnaker IF Allianse?
Jevnaker IF Allianse har i styremøte besluttet at medlemskontingenten for kalenderåret 2016 er satt til kr. 250,- pr. støttemedlem.

Alle som deltar i treningsaktivitet i en av undergruppene (Fotball, Turn, Håndball, Ski og Skøyter) i Jevnaker IF betaler treningsavgift direkte til undergruppen. I treningsavgiften inngår kontingent til Jevnaker IF Allianse.

 

Jeg har mottatt faktura, men ønsker å melde meg ut. Hva gjør jeg?
Alle utmeldinger av Jevnaker IF må skje skriftlig. Dette kan gjøres via e-post til din kontaktperson i idrettslaget. Se din faktura for kontaktinformasjon.