15.08.2012

Styret 2015

styre_250
Styret i Jevnaker IF Allianse ble valgt på årsmøtet 27.05.2015.

 

Leder
Trine Lindum

Nestleder
Håkon Meidel Andersen

Sportslig leder
Alexander Løchsen Bjørnerud

Styremedlem
Morten Johansen og Tom Arne Karlsen

Økonomiansvarlig
Ingen innstilt og ingen valgt

Sekretær
Ingen innstilt og ingen valgt

Revisorer
Ingen innstilt og ingen valgt

Valgkomite
Ingen innstilt og ingen valgt

 


Webansvarlig (ikke medlem av styret)
Espen Gundersen